Održan okrugli sto u sklopu projekta ,,Prevazilaženje izazova u oblasti detaširanih radnika kroz saradnju socijalnih partnera iz javnog sektora”

Objavljeno 17.07.2018. u kategoriji: Novosti

U Čanju je 07. jula ove godine održan okrugli sto na temu ,,Prevazilaženje izazova u oblasti detaširanih radnika kroz saradnju socijalnih partnera iz javnog sektora”. Učesnicima okruglog stola je predstavljen zakonodavni okvir Crne Gore koji reguliše ovo pitanje, a naša predstavnica na projektu Milena Čarapić je detaljno upoznala učesnike sa iskustvima drugih evropskih zemalja po ovom pitanju. Konstatovano je da ovaj problem još uvijek nije izražen u Crnoj Gori, ali da je pristupanjem Evropskoj uniji za očekivati da ovaj problem bude sve izraženiji i da se moraju preduprijediti negativne posljedice, kao i da je neophodno pristupiti formiranju baze podataka svih zaposlenih koje poslodavac upućuje na rad u inostranstvo. Zaključci okruglog stola će biti proslijeđeni rukovodiocu projekta, Ričardu Mababuu, predstavniku sindikata Španije.


---

Otvoreno pismo menadžmentu Kliničkog centra

Objavljeno 24.05.2018. u kategoriji: Novosti

Medicinska sestra koja je 15. maja radila na otpustu novorođenčadi, napravila je grešku. Nakon uočene greške sve je uradila da je ispravi i srećom ovaj propust nije imao posledice. Ona ne bježi od odgovornosti i neće izbjeći nijednu proceduru koju pokrenu nadležni organi.
Ne prihvatamo i ne znamo iz kojih razloga i dalje insistirate na insinuacijama da se radi o namjernoj grešci, jer to shvatamo kao pokušaj trajnog obilježavanja osobe koja je svoj život i karijeru vezala za Klinički centar Crne Gore i do sada nije imala propusta u radu. Napravila je grešku, utvrdite odgovornost a druge nadležne organe ostavite da rade svoj posao.

---

Saopštenje za javnost

Objavljeno 24.05.2018. u kategoriji: Novosti

Povodom slučaja zamjene beba u porodilištu Kliničkog centra Crne Gore, Sindikalna organizacija Kliničkog centra izražava žaljenje zbog ovog propusta, koji je, srećom, na kraju imao dobar epilog.

Klinički centar Crne Gore će svakako pokrenuti sve mehanizme kako bi se utvrdila odgovornost i eliminisala mogućnost da se slični propusti ubuduće dešavaju.

Najoštrije osuđujemo svaku insinuaciju da se radi o namjernom propustu, upotrebu riječi sabotaža, pokretanje krivičnih postupaka i drugo. Nadležni organi će svakako procijeniti da li postoji elemenata za pokretanje krivičnih postupaka, odnosno da li je bilo namjere u postupanju. Nadamo se da je kod činjenice da je medicinska sestra koja je bila ne otpustu novorođenčadi, par minuta nakon predaje bebe telefonski kontaktirala majku kako bi je informisala da je došlo do greške, crnogorska javnost mogla razumjeti da u postupanju zaposlenih nije bilo nikakve namjere, već da su neposredno nakon učinjenog propusta uradili sve da se ova greška ispravi.

Izuzetnu zahvalnost izražavamo roditeljima koji su ovaj propust razumjeli na pravi način, a što je rijedak slučaj kada je u pitanju odnos građana prema propustima koji se dešavaju u zdravstvenom sistemu.

---

Odluka Upravnog odbora Stambene zadruge i Konačna Rang lista

Objavljeno 05.06.2017. u kategoriji: Novosti

Poštovane koleginice i kolege Upravni odbor je na sjednici od 02.06.2017.g. donio odluku o utvrđivanju konačne Rang liste kandidata koji su se prijavili na konkurs od 06. marta 2017.g. za zgradu na Urbanističkoj parceli br. 10, blok III, zona A, u zahvatu DUP – a ,, Servisno – skladišna zona ” – Izmjene i dopune, u Podgorici.

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA Podgorica 2017

KONAČNA RANG LISTA Podgorica 2017

---

Održana Izborna Skupština Stambene zadruge

Objavljeno 01.06.2017. u kategoriji: Novosti

Izborna Skupština Stambene zadruge ZDRAVSTVO je održana 25. maja u sali PR centra, bul. Josipa Broza Tita br. 33.
Verifikovan je novi sastav Skupštine, izabran predsjednik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora.
Usvojen je Izvještaj o radu, Izvještaj Nadzornog odbora kao i Plan rada za naredni period.
Usvojeni su određeni amandmani na Pravila o radu i Pravilnik o riješavanju stambenih potreba zadrugara.

---

RANG LISTA zadrugara koji su se prijavili na konkurs

Objavljeno 13.05.2017. u kategoriji: Novosti

Poštovane koleginice i kolege na sajtu možete naći rang listu zadrugara prijavljenih po konkursu Stambene zadruge zdravstvenih radnika Crne Gore ZDRAVSTVO, koja je objavljena 05. maja. Zadrugari koji nijesu zadovoljni rangiranjem imaju pravo žalbe Upravnom odboru zadruge 15 dana nakon objavljivanja rang liste, tj. do 20. maja.

Rang lista Stambene zadruge ZDRAVSTVO

---

Konkurs za stanove za zdravstvene radnike Podgorice

Objavljeno 08.03.2017. u kategoriji: Novosti

U ponedjeljak, 06. marta je raspisan Konkurs za raspodjelu stambenih jedinica (prava na kupovinu po povoljnim uslovima), članovima Stambene zadruge zdravstvenih radnika Crne Gore ZDRAVSTVO.

 

30 17 KONKURS PODGORICA

---

Konkurs za raspodjelu stanova u zgradi na Tuškom putu

Objavljeno 02.03.2017. u kategoriji: Novosti

Poštovane koleginice i kolege,

Sledeće nedjelje očekujemo da će biti objavljen konkurs za raspodjelu stanova u zgradi na Tuškom putu. Opštinsko organizaciono tijelo je izvršilo raspodjelu po zdravstvenim ustanovama i formirana je Komisija za raspodjelu stanova..

S poštovanjem,

---

Potpisan granski kolektivni ugovor

Objavljeno 26.04.2016. u kategoriji: Novosti

Danas je potpisan novi Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost. Tekst novog kolektivnog ugovora možete naći na stranici dokumenti.

---

Izvršni komitet Evropske federacije sindikata javnih službi

Objavljeno 26.04.2016. u kategoriji: Novosti

U Briselu je 19-20.aprila održan Sastanak Izvršnog komiteta Evropske federacije sindikata javnih službi, na kojem su razmatrana pitanja migracija zdravstvenih radnika, priliva izbjeglica sa kriznih područja i implikacije na rad zaposlenih u javnom sektoru. Podnešen je izvještaj o obilježavanju svjetskog dana zdravlja u čemu je ušestvovao Sindikat zdravstva Crne Gore.

---

Sljedeća strana »